تبلیغات

 

 

 

آخرین مطالب ارسال شده
 

انجمن: تالار رسیور

بخشها: تالار رسیور

عنوان
 
آخرين نوشته
 1. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 64
  • نوشته ها: 8,032
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 37
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 18
 2. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 19
  • نوشته ها: 95
 3. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 113
  • نوشته ها: 565
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 55
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 37
   • نوشته ها: 208
  3. آرشیو

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 32
 4. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 22
  • نوشته ها: 107
 5. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 339
  • نوشته ها: 3,278
  1. آرشیو

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 36
   • نوشته ها: 1,160
 6. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 301
  • نوشته ها: 7,212
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 94
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 4,660
 7. بخش آی استار

  (8 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 282
  • نوشته ها: 2,566
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 18
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 68
  3. مدل X4000 - X40000

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 27
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 40
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 92
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 32
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 87
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 137
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 191
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 111
  11. سایر مدلها

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 24
  12. آرشیو

   (2 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 359
 8. بـخـش استرانگ

  (1 مشاهده)

  در این قسمت در مورد رسیور های استرانگ مطلب نوشته می شود .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 153
  • نوشته ها: 5,468
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 41
   • نوشته ها: 2,411
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 41
   • نوشته ها: 346
 9. بخش تيتانيوم

  (4 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 138
  • نوشته ها: 450
  1. مدل 9800

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 15
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 24
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 36
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 95
  5. مدلهای Premium HD

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 107
  6. مدل 18000Hdmi

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 16
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 88
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 10. بـخـش دریم لند

  (2 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 48
  • نوشته ها: 238
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 87
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 96
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 11. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 78
  • نوشته ها: 532
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 71
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 120
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 8
 12. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 53
  • نوشته ها: 118
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 43
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 36
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 13. بـخـش دیسکاوری

  (2 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 52
  • نوشته ها: 107
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 39
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 35
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 14. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 46
  • نوشته ها: 234
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 19
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 51
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 7
 15. بخش استارمکس

  (8 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 225
  • نوشته ها: 6,544
  1. استارمکس سری A

   (3 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 184
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 53
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 95
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 61
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 56
  6. استارمکس سری 5000

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 69
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 12
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3
  9. آرشیو

   (2 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 4,391
 16. در این قسمت در مورد رسیور های ليزر و نئوشن مطلب نوشته می شود .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 35
  • نوشته ها: 542
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 67
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 35
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 17. بـخـش سوپرمکس

  (1 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 100
  • نوشته ها: 1,732
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 91
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 1,069
 18. بـخـش نکست

  (3 مشاهده)

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 73
  • نوشته ها: 785
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 72
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 88
  3. آرشیو

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 70
 19. در این قسمت در مورد رسیور های استار تراک مطلب نوشته می شود .

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 38
  • نوشته ها: 236
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 37
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 50
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 24
 20. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 218
  • نوشته ها: 5,603
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 1,917
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 417
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 50
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 12
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 10
  6. دانگل TIMER-V |HD

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 1,485
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 8
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 18
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 7
  13. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 113
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 90
   • نوشته ها: 715
 21. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 652
  • نوشته ها: 13,615
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 68
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 34
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 58
   • نوشته ها: 87
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 73
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  6. Tiger

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 7
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 10
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 8
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  12. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 7
  13. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  14. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  15. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  16. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  17. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  18. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  19. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  20. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  21. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  22. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 3
  23. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 19
  24. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 42
  25. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  26. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  27. Ganet

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 4
  28. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  29. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 6
  30. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  31. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  32. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  33. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  34. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  35. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  36. My-HD Recivers

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  37. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  38. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  39. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 10
  40. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 5
  41. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  42. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  43. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 8
  44. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  45. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  46. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  47. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 11
  48. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 3
  49. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  50. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  51. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  52. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 18
  53. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  54. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  55. 7Star

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  56. بـخـش اسکای

   (1 مشاهده)

   در این بخش در مورد رسیور های اسکای مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 1,359
  57. در این قسمت در مورد رسیور های هیومکس مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 415
  58. بـخـش نیومکس

   (1 مشاهده)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 21
   • نوشته ها: 32
  59. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 20
   • نوشته ها: 29
  60. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 11
  61. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 22
   • نوشته ها: 44
  62. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 38
  63. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 43
  64. در این قسمت در مورد رسیور های سوپر لیزر مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 252
  65. در این قسمت در مورد رسیور های استارکام و اوماکس مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 30
  66. در این قسمت در مورد رسیور های سامسونگ مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 1,301
  67. در این قسمت در مورد رسیورهای کاون-هورنت-استريم-سانی مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 47
   • نوشته ها: 1,617
  68. در این بخش در مورد تمامی رسیورهای متاباکس 1،2،3 مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 624
  69. در این قسمت در مورد تمامی رسیور های فورتک استار مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 148
  70. در این قسمت در باره رسیورهای پریمیوم ایکس مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 18
  71. بـخـش تکنوست

   (1 مشاهده)

   در این قسمت در مورد رسیورهای تکنوست مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 50
  72. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 49
  73. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 3,871
  74. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 44
   • نوشته ها: 1,113
  75. در این قسمت در مورد رسیور هایی که نامشان ذکر نشده مطلب نوشته می شود .

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 68
   • نوشته ها: 2,075
 

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
کاربران در حال مشاهده این انجمن